Brankári
Dominik
Holec
Obrancovia
Ján
Lončík
Róbert
Petruš
Miroslav
Repáň
Záložníci
René
Revák
Tomáš
Ďurica
Vladimír
Perexta
Vratislav
Púčala
Michal
Drahno
Filip
Rybár
Peter
Lupčo
Útočníci
René
Dedič
Ján
Hrbek
Peter
Jasenovský
Lukáš
Švikruha
Dávid
Kratochvíl
Michal
Klec